شبکه کمری چیست

 

شبکه کمری

شبکه لومبار

Lumbar plexus

 

صفحه شبکه کمری یا لومبار که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia)ایجاد کردم:

شبکه کمری از اجتماع شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب کمری L1-L2-L3 و قسمتی از عصب نخاعی کمری L4 تشکیل می گردد. عصب رانی (فمورال) [۱] و عصب سدادی (ابتوراتور) [۲] دو عصب محیطی مهم اندام تحتانی هستند که از شبکه کمری جدا می شوند.


 

تصویر شبکه کمری:

 

 

 

فهرست مندرجات
۱ اعصاب شبکه کمری 
۱.۱ شاخه های ماهیچه ای
2 نحوه تشکیل شبکه کمری
3 پانویس
4  جستارهای وابسته

5 منابع


 اعصاب شبکه کمری
به طور خلاصه شاخه های شبکه کمری عبارتنداز:
-شاخه های ماهیچه ای
-عصب ایلیو-اینگوینال
-عصب ایلیوهیپوگاستریک
-عصب ژنیتوفمورال
-عصب پوستی رانی خارجی [۳]
-عصب رانی (فمورال)
-عصب سدادی (ابتوراتور)
-عصب سدادی فرعی [۴]


شاخه های ماهیچه ای
شاخه هایی که از شبکه کمری جدا می شوند، به ماهیچه های زیر می روند:
-ماهیچه مربع کمری (کوادراتوس لومباروم) از L1 تا L4
-ماهیچه سوئز بزرگ (پسواس ماژور) از L2-L3
-ماهیچه سوئز کوچک (پسواس مینور) از L1
-ماهیچه ایلیاکوس از L2-L3
 

نحوه تشکیل شبکه کمری
هر یک ازشاخه های جلویی L1 و L2 خود به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می گردد. 
-شاخه فوقانی L1 (گاهی همراه با دریافت شاخه کوچکی از T12 ) ،عصب ایلیو-اینگوینال و عصب ایلیوهیپوگاستریگ را ایجاد می کند.
شاخه تحتانی L2 و شاخه های جلویی (قدامی) L3 و L4 به دو شاخه جلویی و پشتی (خلفی) تقسیم می شوند. 
-اجتماع شاخه های جلویی (L2-L3-L4)، 
عصب سدادی را به وجود می آورد.
-اجتماع شاخه های پشتی (L2-L3-L4)، 
عصب رانی را به وجود می آورد.
-اجتماع قسمتی از شاخه های پشتی L2 و L3 ،عصب پوستی رانی خارجی را به وجود می آورد.


 پانویس


1.↑ Femoral nerve
2.↑ Obturator nerve
3.↑ Lateral femoral cutaneous nerve
4.↑ Accessory obturator nerve

جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-عصب محیطی
-شبکه بازویی

منابع


-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

 

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 87 بازدید