نورون های مخ (Cerebral neurons)

 

   ویدیوهای آموزشی

انواع نورون های قشر مخ

Types of neurons in cerebral cortex

 

نورون های قشر مخ از نظر عملکرد (Function) عبارتند از:

  • نورون های ارتباطی (Association neurons)
  • نورون های اتصالی (Commissural neurons)
  • نورون های تصویرکننده (Projection neurons)

 

ماده خاکستری (Gray matter) و ماده سفید (White matter) در سیستم عصبی مرکزی در تصاویر زیر:

 

 

 

 

 

 

نورون های ارتباطی (Association neurons)

نورون های ارتباطی نورون هایی هستند که آکسون های آنها قشر مغز را ترک نمی کنند و باعث ایجاد ارتباط بین نورون های همان نیمکره می گردند.

نورون های اتصالی (Commissural neurons)

نورون هایی هستند که از طریق جسم پینه ای یا کورپوس کالوزوم (Corpus callosum) به طرف نورون های قشر نیمکره مقابل می روند و باعث ارتباط دو نیمکره مخ می گردند.

نورون های تصویرکننده (Projection neurons)

نورون هایی هستند که از قشر مغز به سمت پایین نزول می کنند. آکسون های نورون های تصویرکننده از قشر مغز به سمت بخش های ساب کورتیکال (زیر قشری) و طناب نخاعی می روند.

 

 فیبرهای مخ در تصویر زیر:


 

 

ماده سفید (White matter) مخ شامل سه دسته فیبر است:

  • فیبرهای ارتباطی (Association fibers)
  • فیبرهای اتصالی  (Commissural fibers)
  • فیبرهای تصویرکننده (Projection fibers) مانند فیبرهای کورتیکواسپاینال و کورتیکوبولبر

 

ماده سفید مخ از طریق تصویربرداری تنسور انتشاری (DTI) در شکل زیر:

 

 

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار   

                                            ویدیوهای آموزشی

 

 

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

موضوعات فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

تصویر و ابتدا-انتهای عضلات اندام های فوقانی و تحتانی 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیو

/ 0 نظر / 978 بازدید