نورونهای حرکتی شاخ جلویی طناب نخاعی

 

نورون های حرکتی جهت عضلات اسکلتی

نورون های حرکتی آلفا، گاما و بتا

Motor neurons

 

به طورکلی،سه نوع نورون حرکتی جهت عضلات اسکلتی وجود دارد که نورون های حرکتی آلفا و گاما نسبت به نورون های حرکتی بتا معروفتر هستند.این سه نورون حرکتی تحتانی از شاخ پیشین طناب نخاعی منشاء می گیرند و درنهایت به عضلات اسکلتی ختم می شوند.

یک سگمان نخاعی به همراه ریشه های حسی و حرکتی اعصاب نخاعی در عکس زیر:نورون حرکتی آلفا که قطورترین فیبرهای حرکتی محسوب می شوند،به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می روند و در فرآیند انقباض عضلانی مشارکت می کنند.
فیبرهای حرکتی گاما فقط فیبرهای عضلانی داخل دوک را عصب دهی می کنند و در تحریک پایانه های اولیه و ثانویه و درنتیجه ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ia و II نقش دارند.فیبرهای حرکتی گاما تحت عنوان آکسون های فوزی موتور(Fusimotor)(یعنی حرکتی دوک) شناخته می شوند.
 

نورون های حرکتی آلفا و گاما در شکل زیر:

 

فیبرهای حرکتی بتا که به فیبرهای عضلانی داخل دوک می روند،همانند فیبرهای حرکتی گاما فوزی موتور محسوب می شوند،ولی باید توجه داشت که فیبرهای حرکتی بتا به فیبرهای عضلانی خارج دوکی نیز می روند.


تصویر زیر (دوک عضلانی و انواع نورون های حرکتی بتا و گاما): 

 

  آلفا موتور نورون (Alpha Motor Neuron): این فیبرها به عضلات خارج دوکى سریع و آهسته مى روند،حدود 17 میکرون قطر دارند و سرعت هدایتشان بین 50 تا 100 متر برثانیه است. آلفا موتور نوررونهاى تونیک (پیوسته) یا استاتیک به فیبرهاى عضلانى کند عصب مى دهند که آکسونهاى بطئى الانتقال با دامنه هاى نیزه اى کوچک مى باشند.آلفا موتور نورونهاى فازیک(دینامیک)بزرگترند و داراى آستانه بالاتر و آکسونهاى سریع الانتقال با نیزه هاى بزرگ مى باشند.این نورونها به فیبرهاى عضلانى سریع (FG یا FoG) عصب مى دهند.

 

 گاما موتور نورون (Gamma Motor Neuron): فیبرهاى گاما به عضلات داخل دوکى مى روند،قطرشان بین 2 تا 10 میکرون مى باشد و سرعت هدایتشان بین 10 تا 45 متر بر ثانیه است. 

فیبرهاى گاما تحت عنوان آکسون هاى فوزى موتور(Fusimotor) نامیده مى شوند. دو نوع پایانه براى آکسون هاى گاما وجود دارد.یک نوع با انتهاى صفحه اى که شبیه پایانه هاى حرکتى کوچکند و به انتهاى فیبرهاى داخل دوکى نزدیکترند و نوع دیگر با انتهاى آویزان (پایانه خطى شکل) که به طور گسترده در میانه فیبر منشعب شده و صفحه انتهایى تشکیل نمى دهد.

اصولاً دو نوع گاما- موتونورون وجود دارد:

1- گاما- موتونورون دینامیک(Dynamic) که مخصوصا رشته هاى اینترافیوزال هسته دار کیسه اى را عصب دهى مى نماید.

2- گاما- موتونورون استاتیک(Static) که بیشتر رشته هاى هسته دار زنجیرى را عصب دهى مى کند.

گاما- موتونورونها میان آلفا- موتونورونها پراکنده شده اند. آنها تحت کنترل
پروپریواسپاینال(Propriospinal) و سوپرااسپاینال(Supraspinal) قرار دارند که منظور از پروپریواسپاینال,فیبرهای مختص به نخاع می باشند که در طول نخاع به سمت بالا و پایین می روند.

 

 اثرات کورتیکواسپاینال بر نورون های حرکتی در شکل زیر:

 

 

 

 

 بتا موتور نورون (Beta motor neuron)
همانند نورون حرکتی گاما دو نوع نورون حرکتی بتا وجود دارد که شاخه های جانبی آنها به فیبرهای خارج دوکی نیز می روند.این دو نورون عبارتنداز:
نورون حرکتی بتا نوع دینامیک.این گروه فیبرهای با هسته های کیسه ای دوک عضلانی را عصی رسانی می کنند. 
نورون حرکتی بتا نوع استاتیک.این دسته از نورون ها فیبرهای با هسته های زنجیری را عصب دهی می کنند. 
فیبرهای عصبی در هر سه نورون حرکتی تحتانی آلفا، بتا و گاما حاوی میلین است.نورون های حرکتی آلفا در مقایسه با نورون های حرکتی بتا و گاما قطورتر بوده و همچنین سرعت هدایت بیشتری دارند.

 

منابع

-نراقى،محمد على؛حاجى حسینى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى. 
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964 
-مقاله نورون حرکتی بتا از ویکی پدیا که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-
6

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

 

/ 1 نظر / 238 بازدید
friend

سلام امکانش هست از انواع نورورن های حسی هم مطلب بذارید؟