آناتومی کپسول داخلی

 

کپسول داخلی

Internal capsule

 

صفحه کپسول داخلی (Internal capsule) که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:

کپسول داخلی (به انگلیسی: Internal capsule) عبارت است از یک تیغه عصبی سفید رنگ به قطر 5 تا 10 میلی متر که از سمت داخل به هسته دمدار (Caudate nucleus)، تالاموس و ناحیه زیرتالاموسی (ساب تالاموس) محدود بوده، از طرف خارج مجاور هسته عدسی [۱] (Lenticular, or Lentiform nucleus) است و از سمت پایین در امتداد پایه مغزی قرار دارد [۲]. این ناحیه همانند کپسول خارجی قسمتی از بافت سفید در هر نیمکره مغزی است.

 
تصویر اجزای کپسول داخلی و قسمت های مجاور آن:

 


فهرست
■۱ ساختمان کپسول داخلی 
■۱.۱ زانوی کپسول داخلی
■۱.۲ بازوی جلویی کپسول داخلی
■۱.۳ بازوی پشتی کپسول داخلی
■۱.۴ قسمت پشت عدسی کپسول داخلی
■۱.۵ قسمت زیر عدسی کپسول داخلی
■۲ خونرسانی کپسول داخلی
■۳ جستارهای وابسته
■۴ پانویس‌ها
■۵ منابع

ساختمان کپسول داخلی

اجزای کپسول داخلی عبارتنداز [۳]:
■بازوی جلویی (قدامی) [۴]
■ناحیه زانویی (Genu)
■بازوی پشتی (خلفی) [۵]
■قسمت پشت عدسی [۶]
■قسمت زیر عدسی [۷]

زانوی کپسول داخلی
زانوی کپسول داخلی حاوی فیبرهای قشری هسته‌ای [۸] (قشری بصل النخاعی) است که از قشر حرکتی مغز منشاء گرفته و به هسته‌های حرکتی اعصاب مغزی در ساقه مغز می‌روند [۳].

بازوی جلویی کپسول داخلی
بازوی جلویی یا قدامی شامل دو دسته فیبر است [۹]:
■فیبرهای پیشانی پلی [۱۰] که از قشر پیشانی به پل مغزی می‌روند.
■فیبرهای تالاموسی قشری [۱۱] که هسته‌های جلویی و داخلی تالاموس را به لوب پیشانی ارتباط می‌دهند.

بازوی پشتی کپسول داخلی
این قسمت دارای دو دسته فیبر است [۲]:
■فیبرهای قشری نخاعی [۱۲] که راه هرمی را ایجاد می‌کنند
■فیبرهای حسی که از بدن به طرف قشر حسی مغز می‌روند

قسمت پشت عدسی کپسول داخلی
این منطقه از فیبرهایی تشکیل می‌شوند که از هسته زانویی خارجی تالاموس به قشر پس سری مغز می‌روند، فیبرهایی که درارتباط با با دستگاه بینایی هستند که پس از خروج از هسته زانویی خارجی، تشعشع بینایی [۱۳] را می‌سازند [۲].

قسمت زیر عدسی کپسول داخلی
این بخش درارتباط با فیبرهای مربوط به اطلاعات شنوایی است که از هسته زانویی داخلی تالاموس می‌آیند [۹] . این فیبرها درارتباط با دستگاه شنوایی هستند که پس از خروج از هسته زانویی داخلی، تشعشع شنوایی [۱۴] را می‌سازند و آکسون‌ها ازطریق تشعشع شنوایی به ناحیه شنوایی اولیه در لوب گیجگاهی می‌روند.
فیبرهای دیگر این قسمت از کپسول داخلی شامل [۳]:
■فیبرهای گیجگاهی پلی [۱۵]
■فیبرهای آهیانه‌ای پلی [۱۶]

خونرسانی کپسول داخلی

تغذیه عروقی کپسول داخلی ازطریق شاخه‌هایی از شریان‌های زیر است [۹]:
■شریان مغزی میانی (MCA)
■شریان مغزی جلویی (ACA) یا قدامی
■شریان کوروئیدال جلویی (قدامی)
■شریان قاعده‌ای (بازیلر)

شریان مغزی میانی به قسمت زانویی، نیمه فوقانی بازوی جلویی وپشتی خونرسانی می‌کند (ازطریق شریان‌های Lenticulostriate) [۹]. شریان مغزی جلویی بوسیله شریان راجعه هوبنر [۱۷] در تغذیه خونی نیمه تحتانی بازوی جلویی و شریان کوروئیدال جلویی در خونرسانی نیمه تحتانی بازوی پشتی کپسول داخلی نقش دارند[۹] . گاهی شریان قاعده‌ای (بازیلر) از طریق شریان‌های Thalamoperforator به نیمه تحتانی بازوی پشتی کپسول داخلی خون دهی می‌کنند [۹].

جستارهای وابسته
■عقده‌های قاعده‌ای
■راه هرمی
■راه قشری بصل النخاعی

پانویس‌ها
1.↑ به مجموعه هسته پوتامن و گلوبوس پالیدوس عقده‌های قاعده‌ای، هسته عدسی گفته می‌شود
2.↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ کوثریان،سید حسین
3.↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Williams & Warwick. Gray's Anatomy
4.↑ Anterior limb
5.↑ Posterior limb
6.↑ Retrolentiform part
7.↑ Sublentiform part
8.↑ Corticonuclear, or Corticobulbar fibers
9.↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ http://www.eneurosurgery.com
10.↑ Frontopontine fibers
11.↑ Thalamocortico fibers
12.↑ Corticospinal fibers
13.↑ Optic radiation
14.↑ Auditory radiation
15.↑ Temporopontine fibers
16.↑ Parietopontine fibers
17.↑ Recurrent artery of heubner

منابع
■کوثریان،سید حسین.نوروآناتومى (کالبدشناسى سلسله اعصاب مرکزى). مؤسسه انتشارات باورداران.
■نراقى،محمد على؛حاجى حسینى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
■میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
■برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.ISBN 964-06-7688-8
■بندرچی چمخاله،بیژن، فرجی،فردین.ترجمه نورولوژی بالینی دیوید ای گرینبرگ و مایکل جی.امینف.چاپ سوره.چاپ دوم.
■هوشمند ویژه، محمد. فرهنگ پزشکی انگلیسی-فارسی(دوجلدی). واژه نامه مصور دورلند. انتشارات کلمه.
■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
http://www.eneurosurgery.com/internalcapsule.html 
موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 208 بازدید