شبکه ساکرال چیست

 

شبکه خاجی

شبکه ساکرال

Sacral plexus

 

صفحه شبکه خاجی (ساکرال) که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:

شبکه خاجی از مجموعه شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی S1-S2-S3 ، L5 و قسمتی از L4 ایجاد می شود. آن بخشی از اعصاب نخاعی کمری که در شبکه خاجی شرکت می کنند، 
تنه کمری خاجی (Lumbosacral trunk) می نامند. مهمترین عصب شبکه خاجی، عصب سیاتیک نام دارد که قطورترین عصب محیطی بدن است.


تصویر شبکه ساکرال:


 فهرست مندرجات
۱ شاخه های شبکه خاجی
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع

 شاخه های شبکه خاجی

شاخه های شبکه خاجی که مربوط به اندام تحتانی هستند عبارتنداز:

-عصب برای ماهیچه مربع رانی (کوادراتوس فموریس) و ماهیچه دوقلوی تحتانی (ژملوس تحتانی)
-عصب برای ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) و ماهیچه دوقلوی فوقانی (ژملوس فوقانی)
-عصب برای ماهیچه هرمی (پیریفورمیس)
-عصب سرینی فوقانی [۱](گلوتئال فوقانی)
-عصب سرینی تحتانی [۲](گلوتئال تحتانی)
-عصب پوستی رانی پشتی [۳]
-عصب سیاتیک که ریشه های آن L4-L5 و S1-S2-S3 است.
-عصب پوستی سوراخ کننده [۴]
-عصب شرمی (پودندال)

اعصاب دیگر شبکه خاجی شامل:

-عصب برای ماهیچه بالا برنده مقعد، ماهیچه کوکسیژئوس و اسفنکتر خارجی مقعد
-عصب های اسپلانکنیک لگنی [۵]

 پانویس

1.↑ Superior gluteal nerve
2.↑ Inferior gluteal nerve
3.↑ Posterior femoral cutaneous nerve
4.↑ Perforating cutaneous nerve
5.↑ Pelvic splanchnic nerves

جستارهای وابسته
-شبکه کمری
-عصب سیاتیک
-
اعصاب نخاعی
-عصب محیطی

 منابع
-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 400 بازدید