شبکه گردنی چیست

 

شبکه گردنی

شبکه سرویکال

Cervical plexus

 

صفحه شبکه گردنی (سرویکال) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

شبکه گردنی از اجتماع شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی گردنی اول تا چهارم( C1 الی C4) و بخش کمی از عصب نخاعی گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه های طرفی و جلویی گردن، 
ماهیچه دیافراگم و همچنین حس نواحی سر و گردن و قفسه سینه نقش دارد.

تصویر شبکه گردنی:

 

 


فهرست مندرجات 
۱ شاخه های شبکه گردنی 
۱.۱ شاخه های سطحی صعودی
۱.۲ شاخه های سطحی نزولی
۱.۳ شاخه های عمقی داخلی
۱.۴ شاخه های عمقی خارجی
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع


 شاخه های شبکه گردنی
شاخه های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز:
-شاخه های سطحی صعودی
-شاخه های سطحی نزولی
-شاخه های عمقی داخلی
-شاخه های عمقی خارجی


شاخه های سطحی صعودی
شاخه های این گروه شامل:
-عصب پس سری کوچک (C2)
-عصب گوشی بزرگ (C2-C3)
-عصب پوستی عرضی (C2-C3)

شاخه های سطحی نزولی
شامل اعصاب فوق ترقوه ای [۱] هستند:
-اعصاب فوق ترقوه ای داخلی (Medial)
-اعصاب فوق ترقوه ای میانی (Intermediate)
-اعصاب فوق ترقوه ای خارجی (Lateral)


 شاخه های عمقی داخلی
این گروه شامل موارد زیر است:
-شاخه های ارتباطی [۲] با عصب زیرزبانی (هیپوگلوسال)، عصب واگ و سمپاتیک.
-شاخه های ماهیچه ای برای 
رکتوس کپیتیس طرفی
رکتوس کپیتیس جلویی
لونگوس کپیتیس
لونگوس کولی
-ریشه تحتانی حلقه گردنی [۳]
-عصب فرنیک (C3-C4-C5)


 شاخه های عمقی خارجی
شاخه های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:
-شاخه های ارتباطی با عصب فرعی نخاعی [۴]
-شاخه های ماهیچه ای برای: 
ماهیچه جناغی چنبری پستانی (استرنوکلیدوماستوئید)
ماهیچه ذوزنقه ای (تراپزیوس)
ماهیچه بالابرنده کتف (لواتور اسکاپولا)
ماهیچه اسکالن میانی

 پانویس
1.↑ Supraclavicular nerves
2.↑ Communicating branches
3.↑ Inferior root of the ansa cervicalis
4.↑ Spinal accessory nerve
 

جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-
شبکه بازویی
 

منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 693 بازدید