تصاویری از سیستم عصبی انسان

 

آناتومی دستگاه عصبی انسان - شکل

دستگاه عصبی محیطی و مرکزی - تصویر

سیستم عصبی سنترال و پریفرال - تصاویر

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

» تصاویر سیستم اسکلتی (Skeletal system) انسان

» تصاویر عضلات اسکلتی (Skeletal muscles)
» تصاویر آناتومی مچ پا و پا (Foot & Ankle Anatomy)
» تصاویر آناتومی زانو (Knee anatomy)
» تصاویر آناتومی هیپ (آناتومی مفصل ران) - Hip anatomy
» تصاویر آناتومی لگن (Pelvic anatomy)
» تصاویر آناتومی توراکس (شکل های آناتومی قفسه سینه)
» تصاویر آناتومی مچ دست و دست
» تصویر آناتومی آرنج (شکل هایی از استخوانها،مفصل،عضلات،لیگامانها و عروق و اعصاب)
» تصویر آناتومی شانه (شکل هایی از استخوانها،مفاصل،رباطها و عضلات شانه)
» تصویر استخوان های جمجمه (شکل هایی از استخوان های کاسه سر و صورت)
» تصویر ستون فقرات (شکل هایی از ستون مهره ای)
» تصویر استخوان بندی پا (شکل استخوان های مچ،کف و انگشتان پا)
» تصویر تیبیا و فیبولا (شکل استخوان های درشت نی و نازک نی یا ساق پا)
» 

/ 0 نظر / 38 بازدید