واحد حرکتی چیست

 

واحد حرکتی

موتور یونیت

Motor unit

 

مقاله واحد حرکتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:

واحد حرکتی (به انگلیسی: Motor unit) کوچکترین واحد عملکردی عصبی-عضلانی در فرآیند انقباض عضلات اسکلتی است.هر واحد حرکتی از یک نورون حرکتی آلفا،آکسون آن و همچنین تمامی فیبرهای عضله اسکلتی که توسط این نورون عصب دهی می شوند،تشکیل می گردد.


شکل زیر:

هر واحد حرکتی می تواند بزرگ،متوسط و یا کوچک باشد که اندازه آن بر اساس تعداد فیبرهای عضلانی(فیبرهای خارج دوکی[۱])که از طریق نورون حرکتی آلفا عصب دهی می شوند،مشخص می گردد.عضلاتی که در حرکات ظریف و دقیق نقش دارند،دارای آلفا موتور نورون های بیشتری بوده که هر کدام تعداد کمی از فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کنند.به عنوان مثال در عضلات حنجره،هر واحد حرکتی دارای 2 الی 3 فیبر عضلانی است.در عضلات کوچک دست(مثلا لومبریکال ها)،هر نورون حرکتی آلفا به ده فیبر عضلانی عصب رسانی می کند.هر واحد حرکتی در عضلات چشم دارای 3 تا 10 فیبر عضلانی است.واحدهای حرکتی عضلات قوی،هر یک به عنوان نمونه از 500 الی 2000 فیبر عضلانی تشکیل می گردند[۲].در عضله گاستروکنمیوس که در حرکات با دقت کم نقش دارد،هر واحد حرکتی ممکن است 1000 الی 2000 فیبر عضلانی داشته باشد.

جهت درک بهتر به تصویر ذیل توجه نمایید:
فهرست مندرجات 

۱ انواع واحد حرکتی 
۲ رابطه واحد حرکتی و نورون حرکتی آلفا 
۳ پانویس 
۴ منابع 


انواع واحد حرکتی

هر واحد حرکتی تنها دارای یکی از سه نوع فیبر عضلانی است و نوع فیبر عضلانی در یک واحد حرکتی بر اساس ماهیت آمد و رفت جریان عصبی در نورون حرکتی آلفا ی مربوطه تعیین می شود[۳].سه نوع فیبر عضلانی به گروه I ، IIB و IIA تقسیم می شوند.
Burke و همکارانش در سال 1973 سه نوع اصلی واحد حرکتی را شناسایی کردند.واحدهای حرکتی اصلی عبارتنداز:

-واحد حرکتی S یا Slow.این گروه دارای فیبرهای عضلانی نوع I هستند که فیبرهای آهسته[۴] نیز خوانده می شوند.از نظر قدرت ضعیف بوده ولی نسبت به خستگی مقاوم می باشند.عضلات عمقی بیشتر دارای واحدهای حرکتی S هستند.متابولیسم این دسته از فیبرهای عضلانی از نوع هوازی(اکسیداتیو)است. 
-واحد حرکتی FF یا Fast Fatiguable.فیبرهای عضلانی IIB را دارا بوده که فیبرهای سریع[۵] خوانده می شوند.بیشتر در عضلات سطحی وجود دارند.این گروه قدرت عضلانی قوی را ایجاد کرده ولی خستگی پذیرند.متابولیسم آنها از نوع گلیکولیتیک است. 
-واحد حرکتی FR یا Fast Fatigue Resistant .نوع فیبر عضلانی این گروه،IIA است.همانند گروه دوم، دارای فیبرهای سریع بوده ولی برخلاف آنها نسبت به خستگی مقاوم هستند و قدرت متوسطی را ایجاد می کنند.متابولیسم گروه سوم،از نوع اکسیداتیو-گلیکولیتیک است. 

رابطه واحد حرکتی و نورون حرکتی آلفا
آلفا موتور نورون های بزرگ(نوع دینامیک)،تحریکات سریعی ایجاد می کنند و بنابراین واحدهای حرکتی آنها از نوع FF و FR است.آلفا موتور نورون های کوچک(نوع استاتیک)،تحریکات کندی را به وجود می آورند و واحدهای حرکتی آنها از نوع S است.

واحدهای حرکتی نوع S بیشتر در ارتباط با فعالیت هایپیوسته(ثابت یا ممتد)هستند،درحالیکه واحدهای حرکتی نوع FF و FR بیشتر در فعالیت های سریع و مورد نیاز در مدت زمان های کوتاهتری از طریق آلفا موتور نورون های دینامیک خود فعال می شوند.

 پانویس
↑ Extrafusal muscle fibers 
↑ Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience.Page 193 
↑ برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 33 
↑ Slow fibers 
↑ Fast fibers 

منابع

-شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژى پزشکى پرفسور آرتورگایتون. جلد اول، انتشارات شرکت سهامى چهر
-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه. 
-آمرى نیا، رضا؛ بهروزى راد، نازیلا. ترجمه: ساختمان و عمل مغز و اعصاب پرفسور ویلیام ویلیس. مؤسسه انتشارات تلاش. 
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964 

-Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; 1994

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 211 بازدید