فساد والرین چیست

 

دژنرسانس والرین

فساد والرین

Wallerian degeneration

 

صفحه دژنرسانس والرین که در سایت ویکیپدیا ایجاد کردم:فساد والرین (دژنرسانس والرین) (به انگلیسی: Wallerian degeneration ) به معنای مجموعه فرآیندها و واکنش ها در قسمت تحتانی(دیستال)یک آکسون به هنگام آسیب است،به طوریکه آکسون آن ناحیه(جزء پایین) به تدریج ازبین می رود.اولین بار دانشمندی بنام والر(Waller) به تفسیر چنین فرآیندی از آکسون صدمه دیده از قسمت انتهایی آن پرداخت،به همین دلیل مراحل تغییرات آکسونی به دنبال ضایعه آن بنام او معروف است.


این فرآیند (Process) هم در دستگاه عصبی مرکزی(CNS) و هم در دستگاه عصبی محیطی(PNS) اتفاق می افتد،اما در ارتباط با پروسه ترمیم پس از آن،نسبتا تفاوت هایی با یکدیگر دارند[۱].در پدیده دژنرسانس والرین،در نهایت آکسون بخش زیر آسیب و غلاف میلین آن(درصورت میلین دار بودن رشته عصبی) ازبین می رود.در آکسونوتمزیس[۲] و همچنین نوروتمزیس[۳]،دژنرسانس والرین اتفاق می افتد.فهرست مندرجات 

۱ فساد در دستگاه عصبی محیطی(PNS) 
۲ فساد در دستگاه عصبی مرکزی(CNS) 
۳ ترمیم در دستگاه عصبی 
۴ پانویس 
۵ جستارهای وابسته 
۶ منابع فساد در دستگاه عصبی محیطی(PNS)

بریدگی،له شدگی و کشش بیش ازحد یک عصب محیطی ازجمله عواملی هستند که باعث آسیب رشته های عصبی می گردند.

 

به دنبال آسیب عصب محیطی،فساد والرین به صورت ذیل رخ می دهد:

-حضور ماکروفاژها در محل ضایعه 
-تکثیر لیزوزم ها در سلول شوان(جهت ترشح آنزیم) 
-تجزیه آکسون(تا روز ششم) 
-تکثیر سلول های شوان در داخل غلاف های اندونوریوم(Endoneurium) 
-ترک ناحیه توسط ماکروفاژها(حدود دو هفته طول می کشد) 
-قطعه قطعه شدن میلین آکسون ها و فاگوسیته شدن آن توسط سلول های شوان که شش هفته طول می کشد. 
دژنریشن والرین در قسمت پایینی آکسونی که ضایعه دیده است،اتفاق می افتد.با این حال،در بریدگی های تمیز،تنه فوقانی(پروگزیمال) عصب چندان دچار فساد نمی شود،اما در ضایعات له شدگی که شایع تر هستند،تنه فوقانی ممکن است به میزان یک سانتی متر یا بیشتر دچار فساد گردد[۴].فساد در دستگاه عصبی مرکزی(CNS)

اگرچه فساد والرین در قسمت دیستال آکسونی دستگاه عصبی مرکزی همانند دستگاه عصبی محیطی صورت می گیرد،ولی مدت زمان فساد در CNS طولانی بوده و بیانگر روندی بسیار آهسته است.سلول های نوروگلیا(نوع آستروسیت)باعث برداشت گره های انتهایی[۵] آکسون می گردند.در مقایسه با دستگاه عصبی محیطی،سلول های نوروگلیای دیگر(نوع میکروگلیا)[۶] نقش بسیار حیاتی در پدیده دژنرسانس والرین دستگاه عصبی مرکزی دارند[۷].در موارد آسیب CNS،بسیاری از فاگوسیت ها با ترک گردش خون،جهت خوردن قطرات بسیار کوچک میلین و بقایای آکسونی با میکروگلیاها سهیم می شوند[۸].

اجزای تجزیه شده آکسون و میلین به هنگام فساد والرین در دستگاه عصبی مرکزی،ممکن است تا شش ماه نیز وجود داشته باشند،درحالیکه مدت زمان پاک سازی در دستگاه عصبی محیطی بسیار کمتر است.ترمیم در دستگاه عصبی (Neuroregeneration)

به دنبال ضایعه آکسون ها در نورون های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی،قسمت فوقانی(پروگزیمال)آکسون آسیب دیده برخلاف بخش پایینی که فساد می یابد،توانایی ایجاد یک جوانه جهت رشد به سمت پایین ضایعه را دارد.در دستگاه عصبی محیطی،سلول های شوان باعث هدایت جوانه ها در داخل غلاف اندونوریوم رشته عصبی می گردند که علت آن پاکسازی در غلاف رشته عصبی از بقایای آکسونی و غلاف میلین قبلی است.به تدریج سلول های شوان،شروع به ساختن میلین در آکسون جدید می نمایند.سرعت ترمیم در اعصاب محیطی،در نواحی مختلف عصب مربوطه متفاوت است.تنه یک عصب محیطی،سریع تر از شاخه ها ترمیم می یابد.سرعت ترمیم در شاخه های کوچکتر یک عصب محیطی،بین 1 الی 2 میلی متر در روز است.

 


یک تصویر جهت درک پدیده دژنرسانس والرین و نحوه ترمیم یک رشته عصبی در عصب محیطی:

 در دستگاه عصبی مرکزی(CNS) به دنبال قطع آکسون ها،پیدایش جوانه ها صورت می گیرد،ولی راهنما و هدایتی مناسب برای جوانه ها وجود ندارد،زیرا الیگودندروسیت ها نمی توانند راهی را که جوانه قادر به رشد در آن باشد ایجاد کنند[۹].بهبود عملکردی در دستگاه عصبی مرکزی به هنگام ضایعات وارده،بیشتر به انعطاف پذیری عصبی[۱۰] وابسته است تا ترمیم آن.

پانویس

↑ http://missinglink.ucsf.edu
↑ Axonotmesis 
↑ Neurotmesis 
↑ میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک.ص 42 
↑ Terminal knob 
↑ Microglia 
↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Wallerian_degeneration 
↑ میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک.ص 23 
↑ آمرى نیا، رضا؛ بهروزى راد، نازیلا.ص 29 
↑ Neuroplasticity 
‎‎
جستارهای وابسته

-عصب محیطی 
-رشته عصبی 
-اندونوریوم منابع

-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه. 
-عشایری،محمد.جراحی های ترمیمی میکروسکوپی عروق و اعصاب محیطی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.چاپ سهند.شابک: 012-72 
-آمرى نیا، رضا؛ بهروزى راد، نازیلا. ترجمه: ساختمان و عمل مغز و اعصاب پرفسور ویلیام ویلیس. مؤسسه انتشارات تلاش.

http://en.wikipedia.org/
http://missinglink.ucsf.edu

موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)

مقالات رادیولوژی

/ 0 نظر / 203 بازدید