سلامت یا بهداشت؟

چرا بهداشت (Hygiene) جایگزین سلامت (Health) شد؟

واژه Health که به معنای سلامت است در سیستم های آموزشی و خدماتی در موارد بسیاری به بهداشت (Hygiene) ترجمه شده، درحالیکه کلمه بهداشت تداعی کننده مفاهیم سلامت نیست. 

سلامت از نظر سازمان جهانی سلامت (World Health Organization or WHO) -که متاسفانه خود این سازمان مهم در ایران به سازمان جهانی بهداشت ترجمه می گردد- به معنای برخورداری از رفاه جسمی  (Physical)، ذهنی (Mental) و اجتماعی (Social) است. بنابراین مقوله سلامت صرفا به مفهوم عدم بیماری و نقص اندام نیست بلکه شامل تعادل در سه مولفه جسم، ذهن و اجتماعی است. در تعریف قدیمی از سلامت، فقط مفهوم بیمار نبودن مد نظر بود.

 

 

واژه بهداشت (Hygiene) در فرهنگ عمومی بیشتر طرح واره های ذهنی چون تمیز بودن، شستشو، بیماری ها، عفونت ها، موضوعات مربوط به خون، دهان و دندان و مفاهیمی از این نوع را تداعی می کند و این در حالی است که واژه سلامت (Health) طرح واره های ذهنی همانند احساس خوب بودن، پرانرژی بودن، پویایی و تحرک، ذهن سالم، بدن سالم، فعال بودن و مقولاتی از این نوع را بر می انگیزد که چنین مفاهیمی نیز می تواند تحت تحقیق و مطالعات علمی قرار گیرد مبنی بر اینکه افراد نسبت به دو واژه سلامت و بهداشت چه کلمات و مفاهیمی در ذهن آنها ایجاد می گردد.

حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یک پست کلیدی است انگلیسی آن Ministry of Health and Medical Education فرض شده است (در پایین سایت تا همین تاریخ) که این خود نشان می دهد که در اصل باید وزارت سلامت (Ministry of Health) باشد.

برای معاونت آن نیز می توان به لینک های زیر مراجعه نمود:

http://www.elib.hbi.ir/persian/LIBRARY.htm

http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0

تاکید بر واژه سلامت، درک و احساس بهتری از زندگی در افراد و اجتماع ایجاد می کند و حوزه های روانشناختی و اجتماعی که نقش بسیار مهمی در نگرش ها و رفتار افراد و جوامع دارند بیشتر آشکار می گردند و بدین ترتیب نگاه بهداشت محور به نگاه سلامت محور تغییر جهت می دهد.

در اینجا به برخی از اصطلاحات و واژه هایی که در ایران کلمه Health را معادل بهداشت (Hygiene) گرفتند اشاره می گردد:

*سازمان جهانی بهداشت که در اصل سازمان جهانی سلامت (World Health Organization) است

*روز جهانی بهداشت که در اصل روز جهانی سلامت (World Health Day) است

*بهداشت عمومی که در اصل سلامت عمومی (Public health) است

*بهداشت روانی که در اصل سلامت روانی (Mental health) است

*آموزش بهداشت که در اصل آموزش سلامت (Health Education) است

*رشته بهداشت حرفه ای که در اصل سلامت شغلی (Occupational health) است

*رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که در اصل آموزش سلامت و ارتقای سلامت (Health education and health promotion) است

سلامت (Health) واژه ای است جامع و یک مفهوم کلی که دارای حوزه های وسیعی است به نحویکه در ابتدا باید معانی آن از نظر شاخص های مختلف مشخص گردند و اصولا سلامت و شاخص های سلامت، بهداشت را به همراه خود دارند. بنابراین سلامت اصل است و درحقیقت بهداشت بر اساس تعاریف و استانداردهای سلامت که حوزه ای گسترده با مفاهیمی وسیع است معنا می یابد.

بدین ترتیب سیستم های سلامت به خصوص بخش هایی که نقش کلیدی دارند باید تداعی کننده مفاهیم سلامت و تندرستی بوده و برانگیزنده سالم بودن، خوب بودن،احساسات و هیجانات مثبت، پرانرژی بودن، آرامش و... باشند. این نوع نگرش نسبت به  معانی و مفاهیم سلامت، مشارکت های بیشتر افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع را به همراه خود دارد که درنهایت بخش های مختلف جامعه، کادر آموزش و درمان را که یک سیستم یکپارچه هستند هماهنگ می کند و به درک واحدی از مبانی سلامت می انجامد.

 

 

 

در لینک زیر از ویکی پدیا به پست های کلیدی حوزه سلامت در کشورهای مختلف که بر واژه سلامت تاکید دارند اشاره شده است:

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_minister

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

/ 0 نظر / 134 بازدید